SUN OPEN SOLARIS open source 9 06 novice installation

linux open solaris installation video. specially made for slow connections. ideal for starters .solaris linux aix hp ux windows freebsd irix unix openbsd netbsd fantastyczny lem śledztwo dzienniki gwiazdowe szpital przemienienia os/2 windows nt windows 2000 sco sun solaris sunos sco unix bsd windows xp mac os głos pana netware bsdi ibm aix macintosh mac hpux krótkie zwarcia moloch mac os wars okamgnienie tru64 alfabet dialogi limes inferior cyberiada mac os x sco open server beos open vms
Video Rating: 1 / 5

Comments are closed.